"HALLSBERGSMARKEN"

Den har varit inställd pga Corona-

pandemin både 2020 och 2021.

MEN

FREDAGEN DEN 7 OKTOBER 2022

skall vi arrangera Hallsbergsmarken igen fast i lite mindre omfattning detta år. Marknadsytan kommer att vara Stortorget, Allégatan och parkeringen söder om Stortorget.

                          Lions telefon 076-784 90 90.


Planeringen är i full gång i marknadskommitten.

Kontakta marknadskommitteèn via mail eller telefon för att få klarhet hur marknaden kommer att se ut.

 

 

Klicka då här för anmälan!

Priset för 3 meter år 2022 är 400 kr.
Behöver ni 380 volt så är priset 200 kr.
Information om marknaden lämnas på
Lions telefon 076-784 90 90
E-post adressen är info@lionshallsberg.se

 

 

"Hallsbergsmarken"

 

INFORMATION OM

Den traditionella
"Hallsbergsmarken
fram till och med 2019

Marknaden är alltid första fredagen efter första tisdagen i oktober månad varje år. Detta enligt den gamla marknadstraditionen sedan i mitten av 1800-talet då den startade vid Tomta gård. År 1901 flyttade marknaden in till Hallsbergs centrum. I år 2021 skulle "Hallsbergsmarken" ha funnits i 120 år.

Lions Club Hallsberg har sedan 1980 haft ansvaret för administrationen av marknaden. I år 2020 blev det 40 år. Detta är Lions Club Hallsbergs största aktivitet och vår marknadskommitté arbetar en del av året med planeringen för nästkommande marknad.

Det är en endagarsmarknad. Öppettiden för marknaden är mellan kl. 09.00-18.00.

Marknadsplatserna är på ordinarie gator, torg och gångvägar i centrala Hallsberg som denna dag är avlysta för trafik.

Ni som vill vara med på marknadsdagen och få en bra försäljningsplats måste boka och betala senast den 31 augusti för att få det låga priset 400 kr för en tre meters plats. Från den 1 september utgår ett högre pris 500 kr. För er som kommer på marknadsdagen är priset också 500 kr. I priset ingår el 220 V 10 A. Om ni behöver 380 V tillkommer 200 kr.

Betalning av marknadsplats skall ske på bankgiro 5635-4020

Välkommen till en mycket trivsam marknad