"HALLSBERGSMARKEN"

Den har varit inställd pga Corona-

pandemin både 2020 och 2021.

MEN

FREDAGEN DEN 7 OKTOBER 2022

arrangerade vi Hallsbergsmarken igen fast i lite mindre omfattning detta år. Marknadsytan var på Stortorget, Allégatan och barntivoli på parkeringen söder om Stortorget.

                          Lions telefon 076-784 90 90.

Det blev en lyckad och efterlängtad marknad efter två pandemiår.
Knallarna var nöjda med försäljningen. Vi vet nu att det fyller på med nya yngre knallar efter pandemin. Därför kommer fler marknadsplatser att ses över till nästa års "Hallsbergsmarken".

Välkommen att preliminärboka plats till den 6 oktober 2023.
Lions Club Hallsberg

 

 

Klicka då här för anmälan!

Priset för 3 meter år 2023 är ännu ej bestämt.
Behöver ni 380 volt så priset ännu ej bestämt.
Information om marknaden lämnas på
Lions telefon 076-784 90 90
E-post adressen är info@lionshallsberg.se

 

"Hallsbergsmarken"

 

INFORMATION OM

Den traditionella
"Hallsbergsmarken

Marknaden är alltid första fredagen efter första tisdagen i oktober månad varje år. Detta enligt den gamla marknadstraditionen sedan i mitten av 1800-talet då den startade vid Tomta gård. År 1901 flyttade marknaden in till Hallsbergs centrum. År 2021 skulle "Hallsbergsmarken" ha funnits i 120 år.

Lions Club Hallsberg har sedan 1980 haft ansvaret för administrationen av marknaden. I år 2020 blev det 40 år. Detta är Lions Club Hallsbergs största aktivitet och vår marknadskommitté arbetar en del av året med planeringen för nästkommande marknad.

Det är en endagarsmarknad. Öppettiden för marknaden är mellan kl. 09.00-18.00.

Marknadsplatserna är på ordinarie gator, torg och gångvägar i centrala Hallsberg som denna dag är avlysta för trafik.

Betalning av marknadsplats skall ske på bankgiro 5635-4020

Välkommen till en mycket trivsam marknad