Det blir inget bakluckeloppis vid Hallsbergsmarken i oktober 2024.

 

BAKLUCKELOPPIS I HALLSBERG 2023

I samband med att vi arrangerar ”Hallsbergsmarken” kommer vi i år även att ha utrymme inom marknadsområdet för Bakluckeloppis.

Marknaden är fredagen den 6 oktober (enligt den gamla markandskalendern är marknaden första fredagen efter första tisdagen i oktober månad).

Vad får du sälja?
Vanliga loppisplatser är i första hand till för privatpersoner som rensat hemma och vill sälja sina begagnade prylar etc. Även t ex äpplen från trädgården, saft du kokat själv eller ditt eget hantverk i mindre mängd går fint att sälja på dessa platser.

Du får däremot INTE sälja följande:
Mat och dryck för direktförtäring
Vapen, t ex knivar, svärd (gäller även prydnader), luftgevär etc.
Levande djur
Bedriva uthyrning eller lotterier
Du får självklart inte heller sälja något som är olagligt, eller som kan väcka anstöt.
Vi tillåter inte heller några politiska eller religiösa budskap.

Städa och ta med dina prylar hem!

Arrangören förbehåller sig rätten att avvisa prylar och/eller försäljare, som arrangören bedömer stör arrangemanget, när som helst under dagen.

Varje säljare ansvarar för sin försäljning
Försäljningen sker vid säljarens bil eller på ett medhavt bord eller direkt från bakluckan
(Inget bord finns för utlåning)

Varje säljare disponerar 4 meter
Försäljningstiden är kl. 10:00 - 17:00

Avgift 300 kr personbil
Bokningar och eventuella frågor till Per-Åke Öster, mobil 070-580 89 88, epost perake.oster@telia.com