"HALLSBERGSMARKEN"

          4 oktober 2024

                          Lions telefon 076-784 90 90

Välkommen att boka plats till fredagen den 4 oktober 2024.
Lions Club Hallsberg
Klicka här för din anmälan!

Priset för 3 meter år 2024 är bestämt till 500 kr/3 meter.

Behöver ni 380 volt så är priset 400 kr extra.
Information om marknaden lämnas på
Lions telefon 076-784 90 90 (September-7 oktober)
E-post adressen är info@lionshallsberg.se

 

Hallsbergsmarken 2023.

Marknaden 2023 blev regnig. Ändå utnyttjades alla ordinarie uppbokade platser, men reservplatserna blev inte utnyttjade. Det duggregnade redan då marknaden öppnade för att sedan till och från hålla på hela dagen. Marknadsbesökarna ökade i antal mitt på dagen för att sedan bli många på eftermiddagen.
De flesta av knallarna blev ändå nöjda med sin försäljning trots regnet under dagen. Ett trevligt inslag var Nerikes fordonshistoriker ställde ut ett antal gamla välvårdade veteranbilar på Stortorget trots regnvädret.

Redan klockan 06.00 på morgonen var Radio Örebro ute och pratade med lionsmedlemmar, knallar och besökare. Någon annons sattes inte in i Na för Per-Åke Öster hade fått tidningen NA och Sydnärkenytt att skriva om Hallsbergsmarken.  Även under rapport och information i NA från föreningar fanns vi med.

Övrig marknadsföring var 30 skyltar efter vägar och 20 st affischer på anslagstavlor. Vi skrev i god tid om Hallsbergsmarken på vår facebooksida och på vår egen hemsida, lionshallsberg.se
Vi ville ju locka besökare till marknaden för att de skulle handla men även att träffa bekanta.
Det är ju viktigt att få knallarna att sälja så mycket som möjligt. Då återkommer de till nästa marknad.
Tack alla som jobbat med Hallsbergsmarken, alla knallar och alla som besökt marknaden.

 

Hallsbergsmarken 2022

Det blev en lyckad och efterlängtad marknad efter två pandemiår.
Knallarna var nöjda med försäljningen. Vi vet nu att det fyller på med nya yngre knallar efter pandemin. Därför kommer fler marknadsplatser att ses över till 2023 års "Hallsbergsmarken".

"Hallsbergsmarken" 

INFORMATION OM

Den traditionella
"Hallsbergsmarken

Marknaden är alltid första fredagen efter första tisdagen i oktober månad varje år. Detta enligt den gamla marknadstraditionen sedan i mitten av 1800-talet då den startade vid Tomta gård. År 1901 flyttade marknaden in till Hallsbergs centrum. År 2023 har "Hallsbergsmarken" funnits i 122 år.

Lions Club Hallsberg har sedan 1980 haft ansvaret för administrationen av marknaden. I år 2023 bli det 43 år. Detta är Lions Club Hallsbergs största aktivitet och vår marknadskommitté arbetar en del av året med planeringen för nästkommande marknad.

Det är en endagarsmarknad. Öppettiden för marknaden är mellan kl. 09.00-18.00.

Marknadsplatserna är på ordinarie gator, torg och gångvägar i centrala Hallsberg som denna dag är avlysta för trafik.

Betalning av marknadsplats skall ske på bankgiro 5635-4020

Välkommen till en mycket trivsam marknad