Lions Club Hallsberg
1/7 2024- 30/6 2025

President: Per-Åke Öster
Allégatan 14,694 31  Hallsberg
mobil 070-580 89 88
e-post perake.oster@telia.com

Sekreterare: Gunnar Svedlund
Tunbovägen 5, 694 37 Hallsberg
Tfn. 076-127 09 79
epost. gunnar.svedund@gmail.com

Kassör: Tomas Jonasson
Skallerudsvägen 6, 694 31 Hallsberg
Tfn. 0582-16628, mobil 070-604 66 73
e-post ulf.tomas@telia.com

Klubbmästare/ Tail Twister
Varierar varje månad

September  2024 Bertil Gunnarsson och Ove Forsberg
Oktober                 Per-Åke Öster och Hans-Olov Moberg
November             Gunnars Svedlund och Lars-Gunnar Freij
December             Leif Pettersson och Lennart Wessman
Januari      2025  Lars Stenevang och Tomas Örvill
Februari               Per-Åke Öster och Gunnar Svedlund
Mars                      Erkki Hartikainen och Bertil Gunnarsson
April                      Tomas Jonasson och Hans-Olov Moberg
Maj                        Leif Pettersson och Lennart Wessman
Juni                       Lars-Gunnar Freij och Erkki Hartikainen

Medlemsordförande: Vakant

Revisorer:
Vakanta

Lions telefon 076-784 90 90. (Endast mellan september och 7 oktober)
Kontakta oss via mail, tack.