OBS OBS OBS
Detta projekt är lagt i "Malpåse" från den 1 januari 2018. Det går inte att bedriva någon hjälpverksamhet alls med all den korruption och oroligheter som det är i landet Kongo.

-----------------------------------------------------------------

Skola i Kongo

Lions Club Hallsberg fick ett brev med önskan om att hjälpa till att bygga färdigt en skola för 300 elever strax utanför staden Kamina. Det är en Hallsbergs kvinna Helen Andersson som har sina rötter i Kongo men är uppväxt i Sverige som har tagit kontakt med klubben. Det är en syster till Helen och henne man som påbörjat skolbygget men behöver hjälp med att färdigställa projektet. Lovade bidrag har uteblivit från församling och staten.

Vår president och sekreterare tyckte det var ett angeläget projekt. Klubben ställde sig bakom projektet. Nu är det ett zonprojekt där våra 6 klubbar deltar i olika hög grad.
En ansökan är insänd till Radiohjälpen, för att kunna genomföra hela projektet, som är kostnadsberäknat till 1,5 miljoner kronor. Allt arbete skall göras av lokalbefolkningen.
Under sommaren 2017 beräknas beslutet tas om bidraget från Radiohjälpen. Just nu är det mycket oroligt i landet, varför en noga undersökning pågår innan bidraget kan lämnas ut.

Lions guvernörsråd har ställt sig bakom vår ansökan om bidrag från Radiohjälpen. De har tagit projektet till sig som ett angeläget projekt för Lions i Sverige.

Från början var projektet att anlägga anlägga en vattenbrunn för invånarna i den lilla byn där skolan är belägen. Detta räknade klubben med att kunna genomföra även om inte Radiohjälpen ger något bidrag. 

En storm har skadat byggnaderna så vår klubb har sänt ner 6 000 kr extra för att skolundervisningen skall kunna upprätthållas.

Skolan är i några klassrum med några lärare trots att stormen har härjat i Kamina. Se kortet från december 2016.

2017 och även nu 2018 är det väldigt oroligt i hela landet varför vi just nu inte kan göra något. Inga medel har heller tilldelats oss från Radiohjälpen.
Vi ligger lågt och och följer utvecklingen.

Under åren  2020 och  2021 finns inga möjligheter att jobba med detta projekt. Nu har corona pandemin gjort det helt omöjligt att göra något.