VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG

Coronaviruset har gjort att vi varit tvungna att lägga alla våra aktiviteter på is. Även våra månadsmöten har vi pausat tills vaccinet kommer.

Hallsbergsmarken den 9 oktober blev inställd i år.

Även Lucia den 13/12 blir inställd då det inte kan vara fler än 8 personer på ett ställe.

 

Vi har en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra, stödja enskilda, föreningar och alla boende i kommnen.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.