VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG


Lionsrörelsen jobbar med ett av sina fokusområden ”SYN”. Över 2,2 miljarder
människor i världen lever med nedsatt syn.
Sedan 1990 har 488 miljoner människor blivit hjälpta genom Lions programmet ”Sight Frist”.
Vi samlar in och återvinner glasögon, opererar mot gråstarr, bidrar med läkemedel mot trakom, flodblindhet och mycket mer.

Lionsklubben i Hallsberg har jobbat med flera synvårdsprojekt. För tillfället har vi fokuserat på att samla in begagnade glasögon. De insamlade glasögonen tvättas och transporteras till optikerorganisationen ”VISION FOR ALL” som tar med sig glasögonen vid sina hjälp resor till behövande personer i U-länder, främst i Afrika.

Vi har insamlingslådor på följande platser:
Optiker Seger & Seger
Bra & Begagnat
Röda Korsets Kupan
Begravningsbyrån Fonus.
Vi hoppas att ni fyller våra insamlingslådor och deltar i vår kamp för att hjälpa människor att kunna se bättre.

 

 

 

Vi har normalt en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra, stödja enskilda, föreningar och alla boende i kommunen.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.

Något som Lions i Världen är bra på är att snabbt hjälpa till vid katastrofer.
Lions medlemmar finns i över 200 länder som snabbt hjälper till på plats.
De senaste åren 2019 och 2021 beslutades att skänka tält.

2019 skänkte Lions 498 tält till Albanien efter en kraftig jordbävning.
2020 skänktes 250 tält till Lesbos i Grekland.
2021 alldeles nyss har 250 tält sänts till jordbävningsdrabbade Haiti.