VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG

Coronaviruset gör att vi inte kommer att ha några medlemsträffar (månadsmöten)  de närmaste månaderna. Våra kontakter i föreningen kommer att ske via telefon, mail och sms.

Vår stora aktivitet "Vårbrasan" den sista april, Valborgsmässoafton måste ställas in i år.

Ungdomsledarstipendiet som brukar delas ut från Lions scenvagn under Valborgsmässoafton vid Verners Backe kommer att delas ut vid annat tillfälle. Vem som i år får det, kommer ändå att utses och uppmärksammas under april månad.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi har en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra, stödja enskilda, föreningar och alla boende i kommnen.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.