VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG

Coronaviruset har gjort att vi varit tvungna att lägga alla våra aktiviteter på is. Våra månadsmöten har vi startat då möjligheterna finns för att hålla avstånd och att helst vara utomhus.

Tyvärr så är Hallsbergsmarken den 9 oktober är inställd i år.

 

Vi har en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra, stödja enskilda, föreningar och alla boende i kommnen.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.