VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG

Coronaviruset har gjort att vi minskat ner på våra månadsmöten men om inget nytt om restriktionerna kommer fram så har vi nästa möte den 9 september 2020.

Vår stora aktivitet "Vårbrasan" den sista april, Valborgsmässoafton har ställts in i år.

Ungdomsledarstipendiet som brukar delas ut från Lions scenvagn under Valborgsmässoafton vid Verners Backe kommer att delas ut vid annat tillfälle troligen vid Hallsbergsmarken.

Även Barn & Ungdomsfestivalen den 16 maj har vi tvingats att ställa in, vi återkommer i maj 2021.

Hallsbergsmarken  den 9 oktober har ännu inte ställts in men om inte restriktionerna ändras så kan vi inte ordna Hallsbergsmarken i år.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi har en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra, stödja enskilda, föreningar och alla boende i kommnen.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.