VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG

Coronaviruset har gjort att vi varit tvungna att lägga alla våra aktiviteter på is. Även våra vanliga interna månadsmöten har vi pausat tills nu då de flesta av våra medlemmar vaccinerats.
Därför avslutar vi vårt verksamhetsår med att juni mötet 2021 är vid hembygdsgården. Om vädret tillåter så har vi mötet utomhus annars i Kantakrogen.

Vi har normalt en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra, stödja enskilda, föreningar och alla boende i kommunen.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.

Något som Lions i Världen är bra på är att snabbt hjälpa till vid katastrofer.
Lions medlemmar finns i över 200 länder som snabbt hjälper till på plats.
De senaste åren 2019 och 2020 beslutades att skänka tält.

2019 skänkte Lions 498 tält till Albanien efter en jordbävning.
2020 skänktes 250 tält till Lesbos i Grekland.