VÄLKOMMEN TILL LION CLUB HALLSBERG

Vi har en stor verksamhet med många aktiviteter och evenemang.
Allt för att hjälpa, uppmuntra och stödja enskilda, föreningar alla boende.

Av verksamhetens intäkter har vi i Hallsberg som mål att 50% skall delas ut lokalt, 25% till nationella aktiviteter och 25% till internationella insatser.

Följ oss genom att klicka på de olika menyerna och rullisterna här intill.