LIONS CLUB HALLSBERGS
UNGDOMSLEDARSTIPENDIUM
2021

Den här våren är inte sig lik på grund av den rådande pandemin, men det finns dock vårtecken som man kan glädjas åt. Ett sådant säkert vårtecken är att trots pandemin så delar Lions club, Hallsberg ut sitt ungdomsledarstipendium, till ännu en duktig ungdomsledare.

För att uppmärksamma och premiera en ideellt arbetande ungdomsledare, instiftade Lions Club, Hallsberg år 1979 ett stipendium. Stipendiet har alltså delats ut i 42 år och det är många förtjänta ungdomsledare som erhållit stipendiet.

Normalt är att stipendiaten hedras vid vårt Valborgsmässofirande i Hallsberg. Eftersom det nu råder en pandemi och att myndigheterna förbjudit att fler än åtta personer får samlas har vi varit tvungna att även i år ställa in Valborgsmässofirandet.

Vi hoppas att vi i höst kan återgå till normala rutiner och att vi då kan hedra stipendiaten vid något av våra arrangemang.

I år fick vi ett flertal nomineringar på bra ungdomsledare i Hallsberg.

Årets stipendiat blev Lars Ydrefalk från Järnvägens Badmintonklubb.

Motivering:
Lars Ydrefalk har en livslång gärning som ideell ledare och då framförallt som tränare för ortens badmintonspelande ungdomar.

Lars har alltid arbetat efter Järnvägens Badmintonklubbs motto som är att idrott till ungdomar efter vars och ens egen förutsättning. Alla barn får spela utan tävlingskrav och det senaste åren har speciellt många unga tjejer börjat i klubben.

Även under det senaste året med den pågående pandemin, har Lars fortsatt sin tränargärning och hållit ingång ungdomarna med badminspel i Bollhallen.

Eftersom badminton inte är en kontaktsport har spelandet kunnat fortsätta för de yngre barnen, naturligtvis efter myndigheternas anvisningar.

 

2020


2020 års ungdomsledare har utsetts bland flera, fina välmeriterade förslag på ledare som inkommit till klubben.
Tack alla ni som lämnat förslag på kandidater till Lions Ungdomsledarstipendium.

Det blev Samuel Lovén från Järnvägens Bågskytteförening som blev årets ungdomsledare 2020.
Samuel är 21 år och är medlem sedan 5 år i bågskytteföreningen. Han har studerat vid Alléskolans Nationella idrottsutbildning för Bågskytte (NIU). I föreningen tycker Samuel om att stötta, och inspirera alla ungdomarna. De tycker att det har blivit ny fart och fläkt på träningarna som gör att många fler deltar i tävlingar.

Han har nyligen förkovrat sig och genomgått Svenska bågskytteförbundets högre tränarutbildning.

Han har även uppmärksammats nationellt och i år blivit utsedd till förbundskapten för de svenska ungdomarna som skall åka till nordiska ungdomsmästerskapet.

(Prisceremonin kommer att ske under hösten troligen vid Hallsbergsmarken pga coronapandemin).


2019
2019 var det 40:e året som Lions Hallsberg delade ut ett Ungdomsledarstipendium

Tack för att ni lämnat in förslag på bra ungdomsledare. Stipendiet delades ut vid Valborgsmässofirandet i Verners Backe, Hallsberg den 30 april 2019 klockan 19.30.

Kommittén hade utvärderat 4 st inkomna förslag. Den som i år fått vårt stipendium är Hans Widström från Socksäters IF Hallsberg

Varför delar vi ut detta stipendium?

Lions Club är världens största serviceorganisation och vi försöker stå för de goda krafterna i vårt samhälle. För att premiera någon ideellt arbetande ungdomsledare inom vårt verksamhetsområde instiftades för 40 år sedan ett ungdomsledarstipendium. Stipendiet har alltså delats ut sedan 1979. Alla föreningar som har ungdomsverksamhet kan söka vårt stipendium.

Stipendiet är på 5 000 kr

Lions Club, Stipendiekommitten, Box 35, 694 21 Hallsberg
e-post: info@lionshallsberg.se

2019

2019 blev det Hans Widström från Stocksäters IF som fick mottaga ungdomsledarstipendiet. Han grattades av många supporter på Valborgsmässoafton i Hallsberg.

2018

2018 års ungdomsledare blev Anneli Eklund från Hallsbergs Gymnastikförening.

Motivering:

Anneli är positiv, ansvarsfull och bidrar med värdefullt och uppskattat engagemang och mycket rörelseglädje.

Hon har stärkt sin ledarroll och tekniska kunskaper genom olika utbildningar.
Genom delaktighet, uppskattning och ansvar har självförtroendet stärkts och självkänslan vuxit.
Gymnastikföreningen har en uppskattad och ansvarsfull ledare i Anneli.

 

 

Ungdomsledarstipendiets
STADGAR 

Stipendiets storlek skall vara 5 000 kronor.
Juryn skall utgöras av Lions Club Hallsbergs stipendiekommitté.

Stipendieberättiga är alla ungdomar inom Lions Club Hallsbergs verksamhetsområde och som utan ersättning utför ett väl meriterat ledarskap.
Stipendiet är INTE delbart, endast EN person per år kan erhålla ett stipendium.

Stipendiet skall vara personligt och inte tillfalla ungdomsledarens förening. Det skall vara en uppmuntran för gott arbete.

Utskick görs till föreningar under februari månad.
Ansökningarna skall vara inne senast den 25 mars varje år.

Stipediekommittén

Lions Club Stipendiekomitté, Box 35, 694 21 Hallsberg
eller e-post info@lionshallsberg.se
Lions telefon 076-784 90 90 

ALLA PRISTAGARE SOM FÅTT UNGDOMSLEDARSTIPENDIET
sedan starten 1979

 

1979           Torsten Engholm           Hallsbergs SMU

1980           Tage Eriksson               OK Tisaren

1981           Inger Eriksson               Friluftsfrämjandet

1982           Ingemar Öberg              Stocksäters IF

1983           Jörgen Knutsson            Östansjö IF

1984           Lars-Åke Larsson           OK Tisaren

1985           Rune Wacker                 Hallsberg Tennis

1986           Jan-Olov Karlsson          IFK Hockey

1987           Sven Kronvall                Järnvägen Handboll

1988           Arne Nyberg                  Hallsberg Schack

1989           Kenneth Axeliusson        Hallsberg Gymnastik

1990           Mats Larsson                 IFK Fotboll

1991           Gudrun Fransson           Östansjö SMU

1992           Lena Jonsson                 Dansstudion

1993           Bo Nilsson                     Vretstorps IF

1994           Maude Larsson              OK Tisaren

1995           Nils-Ivar Karlsson          Hallsbergs Scoutkår

1996           Christer Lodén               IFK Hockey

1997           Göte Carlos                   IFK HBK

1998           Karl-Ivar Björklund        IFK Hockey

1999           Runa Adolfsson              HBK

2000           Sven-Olof Rylander        Järnvägen Handboll

2001           Maria Knutsson              Rockringen

2002           Britt-Marie Forsgren       OK Tisaren

2003           Tomas Jonasson            HBK

2004           Dan Höglund                 IFK Fotboll

2005           Marie Hagberg               HBK

2006           Tobias Fornbrant           HK Järnvägen

2007           Anders Fredriksson        Bågskytteföreningen

2008           Britt-Marie Ekegren        Östansjö SMU

2009           Monica Hallor                 OK Tisaren

2010           Johan Åkesson               Vretstorps IF

2011           Malin Yngström              OK Tisaren 

2012           Glenn Persson                IFK Hockey

2013           Helen Reinebrandt          Hallsbergs Ridklubb

2014           Helene Ärlegård              Hallsberg/Kumla Simklubb

2015           Malin Lindholm               Hallsbergs Brottarklubb 

2016          Kjell Fredriksson           Järnvägens Bågskytteförening

2017           Stefan Skytt                    Östansjö Skidklubb

2018           Anneli Eklund                 Hallsbergs Gymnastikförening

2019           Hans Widström               Stocksäter IF

2020          Samuel Lovén                  Järnvägens Bågskytteförening

2021         Lars Ydrefalk                     Järnvägens Badmintonklubb