OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inom skolor och föreningar förekommer mobbing, droger mm
Tag tillfället i akt och kontakta Lions för att få hjälp med detta. 

 

Lions Quest
Lions kamp mot droger, mobbing, värdegrund m.m.

Detta sker genom Lions-Quest, som är en av de största satsningar, som gjorts för skolungdom inom området etik och livskvalitet bl a för att erbjuda ungdom en drogfri uppväxt. Handlingsplan hur mobbing skall motverkas finns med. 

Lions-Quest introducerades första gången i Sverige 1987. Handlingsplanerna hålls alltid uppdaterade. I dag har omkring 30 000 lärare utbildats i programmet "Tillsammans". Mer än
70
 länder i världen använder Lions program. I närheten är det Norge som jobbar aktivt med detta.

Huvudsyftet meLions-Quest är att hjälpa unga människor att utveckla goda egenskaper, t ex att arbeta tillsammans. Att visa respekt för andra människor. Att ta ansvar. Att fatta positiva och sunda beslut. Att sätta upp mål för sig själva.

Lions-Quest syftar också till att stärka barn och ungdomars självdisciplin, ärlighet, familjelojalitet och samhällsengagemang. Nu har vi kurser för Förskola, Grundskola, Gymnasium och Föreningar. Föräldramöten anordnas också. Det gäller alla våra barn-vår framtid.

Lions-Questprogrammet "Tillsammans" används av flera skolor i Sverige och har blivit mycket omtyckt runt om i världen.
Kontakta vår President i klubben för ett samarbete om Lions Quest.