Om Lions Club
Lions Club International

Vad är Lions?
Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan. Lions omfattas av lokala klubbar över hela världen, vars medlemmar genom ideellt arbete skaffar fram medel till välgörande ändamål.

Detta är Lions !

Lions är världens största serviceorganisation representerad i 210 länder med över 1,4 miljoner medlemmar i 46 000 klubbar.

Lions i Sverige har 12 000 medlemmar organiserade i c:a 500 klubbar som samlar in omkring 50 miljoner per år. Lions i Sverige är från och med  i år indelat i 5 distrikt varav vi tlllhör distrikt 101 M.
Distrikt M
har 75 klubbar och är indelade i 11 zoner. LC Hallsberg tillhör zon 4 med 9 klubbar.

Lions medlemmar engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen bättre att leva i.

Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lions insamlade medel går oavkortat till ändamålet.

Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Detta är Lions i Hallsberg ! 

 • Lions Club i Hallsberg grundades hösten 1961 av medlemmar i kamratföreningen "Pingvinklubben". I dag består Hallsbergsklubben av 16 medlemmar i olika åldrar med olika yrkesbakgrunder som träffas den andra onsdagen i månaden kl.18.30, ofta i en lokal på hotell Stinsen.
 • Lions Club i Hallsbergs månadsmöten består i, förutom planering av aktiviteter och hjälpinsatser att ha någon programpunkt som ger medlemmarna inblick i kultur, samhällsliv, utveckling eller social samvaro m.m.
 • Lions Club i Hallsbergs årliga aktiviteter är Hallsbergsmarken i oktober månad, luciafirande i december och vårbrasan vid Verners backe den sista april. Utöver dessa är vi ofta med i Lions Clubs riktade insamlingar som nyligen till "De Glömda Barnen I Syrien" eller till förmån för forskning inom olika områden. "Fredsaffichtävlingen" för skolbarn.
  Lions fyllde 100 år 2017, då var målet att Lions skulle ha samlat in 30 miljoner US dollar, till mässlingsvaccin. Lika mycket lovade GAVI att bidra med där bl.a. Bill Gates stiftelse ingår. Lions lyckades med detta och nu
  vaccineras ca 80 miljoner barn i världen med dessa pengar.
  En "Barn & ungdomsdag" ordnades för första gången den 6 maj 2017 för att Lions i världen firar 100 år. Den blev lyckad därför ordnade vi en Barn & Ungdomsfestival den 18 maj 2018. Den blev också mycket lyckad med många glada barn, ungdomar och föräldrar.
  2019 ordnade vi en ny festival den 18 maj i Spontanlekparken. Den blev minst lika bra som förra året. Vi hade utökat med ansiktsmålning och en trollkarl.
 • Lions Club i Hallsberg delar varje år ut ett "Ungdomsledarstipendium" på 5 000 kr
 • Lions Club i Hallsberg har under åren samlat in över 7 miljoner kronor. Av insamlade pengar är målsättningen i klubben, att c:a 50 % skall gå tillbaka till Hallsbergarna och hembygden.
 • Lions Club i Hallsbergs insamlade medel går bl.a. till följande aktiviteter:
  Lions Cancerforskningsfond, Riktade insamlingar t.ex för mässlingsvaccin, Ungdomssatsningar, Särskilda föreningsaktiviteter, Katastrofbistånd, Privata hjälpinsatser, Flyktingkatastrofer, Barn och Ungdomsläger, Stipendier, Barndiabetesfonden, Handikappades möjligheter m.m.

Lions Club i Hallsberg vill tacka alla enskilda och företag i Hallsberg för er givmildhet, som ger oss möjlighet att ge en hjälpande hand där den behövs som mest. 100 % av alla insamlade medel går till hjälpverksamhet. All administration betalas av medlemsavgifter.