LIONS CLUB HALLSBERG

HALLSBERGS LUCIAFIRANDE 2022
Hallsbergs luciafirande är ett samarbete mellan Lions Club, Kulturskolan, och Svenska Kyrkan.
Söndagen den 11 decemberg 2022 blir det två konserter i Adventskyrkan i Hallsberg, dels kl. 16.00 och sedan kl. 18.00.
Vid dessa konserter medverkar en blandad luciakör från Kulturskolan samt även några medlemmar från Hallsberg-Örebro- Kumlas orkester. Nytt för i år är att det även medverkar ungdomar från Kulturskolans danslinje.
Gratisbiljetter till konserterna finns att hämta från den 2 december på pastorsexpeditionen samt på biblioteket.
Luciadagen tisdagen den 13 december kommer några medlemmar från Lions Club att tillsammans med luciakören att besöka företag, vårdinrättningar samt kommunens dagcentraler.
Det blir en lång dag med början kl. 07.00 och avslutning kl. 16.00 på Sköllergården i Pålsboda.
Under hela luciafirandet kommer det att samlas in pengar till stöd för barncancerforskningen.

2022
Hallsbergs Lucia skall krönas även i år i samarbete med Hallsbergs kulturskola.
Planeringen pågår för fullt.

 

HALLSBERGS LUCIA 2021.

Hallsbergs luciafölje blev i år 7 flickor den 13 december.
I Adventskyrkan var de på söndagen den 12 december en lucia med 6 tärnor.
Det var två föreställningar i kyrkan på söndagen med max 100 personer/gång.
Det var fina sånger som sjöngs av mycket duktiga flickor från Kulturskolan.

På måndagen den 13 december åkte luciaföljet runt till olika företag och äldreboenden.
Framträdanden uppskattades mycket.
Tack alla som ställt upp så att allt kunnat genomföras i år.Välkomna till Adventskyrkan söndagen den 12 december 2021.
Välj vilken tid ni vill komma och hämta gratis biljett på biblioteket eller
på pastorsexpedition.