HALLSBERGS LUCIA 2021.

Hallsbergs luciafölje blev i år 7 flickor den 13 december.
I Adventskyrkan var de på söndagen den 12 december en lucia med 6 tärnor.
Det var två föreställningar i kyrkan på söndagen med max 100 personer/gång.
Det var fina sånger som sjöngs av mycket duktiga flickor från Kulturskolan.

På måndagen den 13 december åkte luciaföljet runt till olika företag och äldreboenden.
Framträdanden uppskattades mycket.
Tack alla som ställt upp så att allt kunnat genomföras i år.Välkomna till Adventskyrkan söndagen den 12 december 2021.
Välj vilken tid ni vill komma och hämta gratis biljett på biblioteket eller
på pastorsexpedition.