Sedan 1988 har Lions Clubs International sponsrat Lions årliga internationella fredsaffischtävling för att uppmuntra unga människor att uttrycka sina perspektiv på fred. Varje år deltar så många som 400 000 barn i åldrarna 11-13 år från hela världen i tävlingen. Lions Club, Hallsberg har arbetat med tävlingen sedan år 2014 och klubben samarbetar med Transtenskolan i Hallsberg eftersom skolan har en Bild & Form profil och vänder sig till elever som vill utveckla sitt intresse för bild, form och design. Den vinnande teckningen från Hallsberg har sedan blivit vinnare även vid distriktsfinalen i Lions distrikt 101 B och sedan även vinnare vid Sverigefinalen. Teckningen har nu sänts till USA för att deltaga i världsfinalen. Den vinnande teckningen har ritats av Ellika Landberg, klass 7D. Rektorn vid Transtenskolan Cecilia Lindskog och Distriktsguvernören Ulf Carlsson bestämde att de tillsammans skulle uppvakta/fira Ellika och hennes bildlärare Helene Karlsson Juliussen fredagen den 18 januari. Alla elever från skolans sjundeklass samlades i matsalen där de tillsammans med rektorn och Lions Distriktguvernör gratulerade Ellika. Skolan bjöd sedan alla eleverna på glass.  

Tävlingen om den bästa fredsaffischen

avgjordes vid omröstningen den 10

november 2018 i Cityhuset bland 11

stycken fina utvalda teckningar.

Vinnande teckning har gjorts av ELLIKA

LANDBERG i klass 7D. GRATTIS.

 

Hennes teckningen har nu tävlat vidare inom Lions nya stora distrikt 101 M, där hon vann. Nu är tävlingen bland alla Lions distrikt i Sverige avgjord.

Hon vann där också och är nu Lions i Sveriges bidrag till Lions världstävling om bästa fredsaffischen med budskapet "VÄNLIGHET HAR BETYDELSE"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Så här har det gått till: Fredsaffischtävling 2018 för

ungdomar mellan 11 år till 13 år.

Årets tema är "Vänlighet har betydelse".

Tidpunkter

5 november 2018 hämtas teckningarna från skolan. Dessa lämnas direkt över till Hallsbergs Bild & Konstförening som skall välja ut tio av de bästa teckningarna.

10 november 2018 får allmänheten rösta på den bästa teckningen av de 10 st som valts ut av Bild & Konstföreningen. Utställningen och röstningen sker på Cityhusets centrumtorg mellan kl. 10.00-13.30. Alla hälsas välkomna att rösta, och det är gratis.

15 november 2018 sänds den bästa teckningen till Lions distriktet där den bästa teckningen från varje klubb tävlar vidare.

15december 2018 tävlar den bästa teckningen från varje Lions distrikt i Sverige om vilken teckning som utses att deltaga i Lions finaltävling i USA.

15 december 2018 sänds Sveriges Lions bästa teckning till USA för deltagande i den slutliga tävlingen bland världens länder där Lions Club finns.

VÄLKOMMEN att rösta på ditt förslag till bästa teckningen den 10 november i Cityhusets centrumtorg.

Fredsaffischtävlingen, som har genomförts 2017 hade temat "FREDENS FRAMTID".

Kontaktman för aktiviteten var Lion Per-Åke Öster. Telefon 0582-133 34, mobil 070-580 89 88, e-post perake.oster@telia.com

Tidpunkter:

Den 7 oktober 2017 hämtades teckningarna vid skolan för bedömning av Bild & Konstföreningen. De utsåg de 10 bästa teckningarna.

Den 11 november 2017 visades de 10 bästa teckningarna i Cityhusets innetorg Hallsberg. Då fick allmänheten rösta på teckningarna. På det viset blev det en teckning som gick vidare. Det blev Viktoria Ragnarssons teckning som fick flest röster. Grattis Viktoria.

Den 15 november 2017 fick Distriktsguvernören in alla vinnande teckningar från klubbarna.

Guvernörsrådet avgjorde sedan vilken teckning som blev Sveriges vinnande teckning. Det blev dock inte Viktorias fredsaffisch denna gång.

Den 15 december sändes Sveriges vinnande teckning över till USA för vidare tävling mellan de länder där Lions är representerade.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lions internationella fredsaffischtävling 2016 Tävlingens tema 2016 är: "Ett firande av fred" Tävlingen är öppen för ungdomar som har fyllt 11, 12 eller 13 år till den 8 november 2016. De måste alltså vara födda mellan den 16 november 2003 till och med 15 november 2005. Affischerna får inte vara mindre än 33 x 50 cm och inte större än       50 x 60 cm. En jury från Bild & Konstföreningen i Hallsberg väljer ut de 10 bästa teckningarna. Affischerna bedömdes då enligt tre kriterier vilka är "originalitet, konstnärlighet och tolkning av temat "Ett firande av fred". I år skall allmänheten hjälpa till med att utse den vinnande teckningen. De tio bästa teckningarna kommer därför att ställas ut lördagen den 12 november mellan kl. 10.00-15.00 i övre inomhustorget i Cityhuset Hallsberg. Kom gärna dit för att rösta fram det vinnande bidraget. De teckningar som valts ut som de tio bästa kommer att få 250 kr vardera. Det vinnande bidraget skickas den 14 november till nästa nivå i tävlingen. Kontaktman för aktiviteten är Per-Åke Öster Tfn. 0582-133 34, mobil 070-580 89 88 E-post: perake.oster@telia.com Vinnande bidrag som går vidare i Lions affischtävling blev Melisa Mulalic från klass 7 c på Transtensskolan som vann omröstningen lördagen den 12 november i Cityhuset. GRATTIS Melisa till vinsten. Tack även alla andra som gjort affischer detta år. De tio bästa affischerna har gjorts av: Melisa Mulalic    7C Gabriella Selme 7C Carl Löv            7C Ida Wallgren     7 Erik Riberg        7E Alvin Holmlund  7E Cajsa Högberg   7 Ture Nilsson      7C Ajsa Efendira     7C Hilma Ledstam   7 Lions Club Hallsberg  ---------------------------------------------------------------------------- Lions Internationella fredsaffischtävling 2015. Tävlingen i Hallsberg avgjordes lördagen den 8 november. Det hade lämnats in 75 st teckningar till tävlingen. Alla teckningar med budskapet "SPRID FRED". Tack alla ni som gjort de fina teckningarna. Omdömen lämnade av Hallsbergs Bild & konstförenings jury. Det vinnande bidraget som Siti Latifah gjort fick följande omdöme: Fritt skapande med säkra linjer. Bra färgval, bilden har "luft under vingarna". Hög självständighet i val av motiv. GRATTIS TILL ALLA VINNARNA OCH TACK TILL ALLA SOM STÄLLT UPP I TÄVLINGEN. Tack även till läraren Suleiman Bakhait på Transtensskolan i Hallsberg som gjort tävlingen möjlig med sitt stora engagemang. Lions Club Hallsberg