Det blev ingen teckningstävling 2019 och 2020 

Teckningen som vann hela världstävlingen 2019 blev denna här nedan.

 

Här är det vinnande bidraget för år 2018-2019. Bidraget är gjort på en skola i Kina.

Sedan 1988 har Lions Clubs International sponsrat Lions årliga internationella fredsaffischtävling för att uppmuntra unga människor att uttrycka sina perspektiv på fred. Varje år deltar så många som 400 000 barn i åldrarna 11-13 år från hela världen i tävlingen.

Lions Club, Hallsberg har arbetat med tävlingen sedan år 2014 och klubben samarbetar med Transtenskolan i Hallsberg eftersom skolan har en Bild & Form profil och vänder sig till elever som vill utveckla sitt intresse för bild, form och design.

Den vinnande teckningen från Hallsberg har sedan blivit vinnare även vid distriktsfinalen i Lions distrikt 101 B och sedan även vinnare vid Sverigefinalen.
Teckningen har nu sänts till USA för att deltaga i världsfinalen.

Ellikas teckning har funnits på första sidan i Lions matrikel i år som alla Lions har fått ta del av.

Den vinnande teckningen har ritats av Ellika Landberg, klass 7D. Temat för teckningen var "Vänlighet har betydelse".

Rektorn vid Transtenskolan Cecilia Lindskog och Distriktsguvernören Ulf Carlsson bestämde att de tillsammans skulle uppvakta/fira Ellika och hennes bildlärare Helene Karlsson Juliussen fredagen den 18 januari.
Alla elever från skolans sjundeklass samlades i matsalen där de tillsammans med rektorn och Lions Distriktguvernör gratulerade Ellika. Skolan bjöd sedan alla eleverna på glass.

 

Tävlingen om den bästa fredsaffischen

avgjordes vid omröstningen den 10

november 2018 i Cityhuset bland 11

stycken fina utvalda teckningar.

Vinnande teckning har gjorts av ELLIKA

LANDBERG i klass 7D. GRATTIS.

 

Hennes teckningen har tävlat vidare inom Lions nya stora distrikt 101 M, där hon vann. Nu är tävlingen bland alla Lions distrikt i Sverige avgjord.

Hon vann där också och är nu Lions i Sveriges bidrag till Lions världstävling om bästa fredsaffischen med budskapet
"VÄNLIGHET HAR BETYDELSE"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Så här har det gått till:
Fredsaffischtävling 2018 för

ungdomar mellan 11 år till 13 år.

Årets tema är "Vänlighet har betydelse".

Tidpunkter


5 november 2018 hämtas teckningarna från skolan. Dessa lämnas direkt över till Hallsbergs Bild & Konstförening som skall välja ut tio av de bästa teckningarna.

10 november 2018 får allmänheten rösta på den bästa teckningen av de 10 st som valts ut av Bild & Konstföreningen. Utställningen och röstningen sker på Cityhusets centrumtorg mellan kl. 10.00-13.30. Alla hälsas välkomna att rösta, och det är gratis.

15 november 2018 sänds den bästa teckningen till Lions distriktet där den bästa teckningen från varje klubb tävlar vidare.

15december 2018 tävlar den bästa teckningen från varje Lions distrikt i Sverige om vilken teckning som utses att deltaga i Lions finaltävling i USA.

15 december 2018 sänds Sveriges Lions bästa teckning till USA för deltagande i den slutliga tävlingen bland världens länder där Lions Club finns.

VÄLKOMMEN att rösta på ditt förslag till bästa teckningen den 10 november i Cityhusets centrumtorg.

Fredsaffischtävlingen, som har genomförts 2017 hade temat "FREDENS FRAMTID".

Kontaktman för aktiviteten var Lion Per-Åke Öster.
Telefon 0582-133 34, mobil 070-580 89 88,
e-post perake.oster@telia.com

Tidpunkter:

Den 7 oktober 2017 hämtades teckningarna vid skolan för bedömning av Bild & Konstföreningen. De utsåg de 10 bästa teckningarna.

Den 11 november 2017 visades de 10 bästa teckningarna i Cityhusets innetorg Hallsberg. Då fick allmänheten rösta på teckningarna. På det viset blev det en teckning som gick vidare. Det blev Viktoria Ragnarssons teckning som fick flest röster. Grattis Viktoria.

Den 15 november 2017 fick Distriktsguvernören in alla vinnande teckningar från klubbarna.

Guvernörsrådet avgjorde sedan vilken teckning som blev Sveriges vinnande teckning. Det blev dock inte Viktorias fredsaffisch denna gång.

Den 15 december sändes Sveriges vinnande teckning över till USA för vidare tävling mellan de länder där Lions är representerade.