Lions olika vagnar är upprustade och i fint skick. De används på våra aktiviteter och kan hyras ut till alla föreningar som behöver någon typ av vagn för någon aktivitet.

Lions Club Hallsberg har en scenvagn, chokladhjuls vagn, korvvagn med korvgrytor, fiskdammsvagn, två vagnar för lotterier och en för försäljning (tex. sockervadd) och även en toalettvagn.

Alla vagnarna går att få hyra vid de tillfällen Lions inte har någon egen aktivitet där de behövs.

Scenvagnen måste dras av en traktor medan de övriga vagnarna(bodarna) dras av personbilar.

Scenvagnen är utrustad med belysning och infravärmare. Vagnen breddas ca: en meter vid uppställning för att få större scengolv. För att komma upp på scenen finns en trappa vid ena gaveln.

Då vagnen inte används har den fått en tät framsida som skyddar den från regn och snö. Detta skydd sattes dit 2015.

Materialförvaltare
För bokning och transport kontakta Gunnar Svedlund tel. 0761-270979
eller E-mail: gunnar.svedlund@gmail.com

Materialförvaltare är
Leif Pettersson
Gunnar Svedlund
Tomas Jonasson

Bodarna har 2015 utrustats med stödhjul, baklampor och skylt för långsamtgående fordon. 2017 har de fått nya däck för att slippa oönskade punkteringar. Vagnarna med gamla drag har fått nya moderna drag 2019.

2023 letade vi efter ny uppställningsplats eftersom marken de stått på skall säljas. Tack för den plats de fått stå på de senaste åren Göran Bergström.
Från 2024 står våra bodar på gamla soptippen Lertagsgatan.