Hjälpinsatser

Bidrag från vår klubb mellan den 1/7 2023-30/6 2024

Jordbävningen i Marocko påverkade oss om att lämna ett bidrag till Lions "Tältprojektet" 14 000 kr.
En ansökan om en hjärtstartare har inkommit från Hallsbergs Bågskytteförening. Efter kontakter med föreningen beslutade vi att inköpa en hjärtstartare som även kan tas med på tävlingar för 14 300 kr
Vi har nu möjlighet att bidraga idag igen till Lions "Tältprojekt" med ytterligare två blåa Lions Katastroftält 14 000 kr.
Lions nationella insamling för katastrofer 4340 kr
Kumla funktionshindrade motorsport klubb delen handikappade
5 000 kr.
Tillverkning av 25 stycken värmekaminer till Ukraina har gjorts av Erkki vid Leifs mekanisa verkstad för 28 000 kr
och sänts till Ukraina.

 

 

 

Bidrag från klubben från 1/7 2022-30/6 2023

  För hjälp till Ukrainska unga flyktingar i kommunen med medlemsavgifter i någon förening 4 650 kr.
Pantkvitton till Lions kvittolåda vid ICA töms regelbundet och dessa pengar går direkt till Lions cancerförskningsfond vid USÖ och Akademiska sjukhuset i Uppsala.
För Lions centrala förslag till olika behjärtansvärda ändamål
3 750 kr.
Ytterligare två flyktingar som önskar bli medlemmar i någon förening beviljades 5 000
kr.
Tre st elverk bekostades av klubben till Ukraina ca 22 000 kr
14 000 kr har satts in på tältprojektet av överskottet från Vårbrasan.
Från en familj med stora problem kom ett önskemål om en ny säng.
Klubben beviljade 8 590 kr efter diskussion.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bidrag utdelade 30/6 2021-31/12 2021

Halva överskottet från Vårbrasan 2022 till Ukraina 10 000 kr

Ungdomsledarfestivalen 2022 hade Hallsbergs kommun sponsrat med 20 000 kr (redan 2020)

Ungdomslededarstipendiet till Cicilia Jansson IFK Hallsberg fotboll 5 000 kr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Coronapandemin har gjort det omöjlighet för oss att ge bidrag till behjärtansvärda ändamål eftersom inga aktiviteter kan hållas där vi får in några intäkter. Epidemin gjorde att inga aktiviteter kunde genomföras mellan 2020-2021 med undantag för julgransförsäljning på stortorget julen 2020 och 2021 som gjorde att vi kunde dela ut ungdomsledarstipendiet båda åren.

 

Beslutade bidrag 1/7 2019 till 30/6 2020

-5 000 kr Ungdomsledarstipendiet 2020 har tilldelats Samuel Lovén Järnvägens Bågskytte Föreningen

-7 500 kr Reflexvästar till förskolan "Kompassens" barn med Lions emblem

-3 000 kr IFK Hallsberg för städningen efter Hallsbergsmarken 2022.

-4 800 kr Hockeyutrustning för en ungdom

-1 400 kr Årskort till varmbassängen i Alléhallen

-4 800 kr Julblommor till äldreboenden

-2 000 kr Natashas sommarläger för Tjernobylbarn

-8 800 kr Lions hjälp vid stora katastrofer

-17 865 kr Lions Cancerforskningsfond/barncancer från Luciaaktiviteten.

-2 000 kr Kumla Funktionshindrades motorklubb

 

 

Lions sponsrade häst finns på plats vid Östansjö Ridklubb.T
T
ackmail finns nedan från Östansjö Skidklubb.
Hästen heter Lions-Sander.
GRATTIS till att ni fått tag på en så fin häst som både är snäll och lugn.
Den passar särskilt bra för barn med något handikapp.

TACKMAIL FRÅN RIDKLUBBEN

Vill skicka ett mail för att tacka för sponsring av ny ponny till

ridklubben.

Det är en fjordhäst 8 år gammal som är väldigt snäll och lugn. Ska

användas både i vanliga verksamheten samt som handikapphäst.

Han är redan favorit i stallet och gick med på lektioner redan dagen

efter han kom till oss.

Han heter Sander och i och med sponsringen så får han heta

Lions-Sander. Ni är välkomna till

Lindhult för att träffa Sander. Hästarna kommer ridas till sommarbete

27/6 och kommer tillbaka i augusti,

då hästarna går på bete på annan plats

HELA LIONS KLUBB HALLSBERG HAR BESÖKT HÄSTEN VID MÅNADSMÖTET I OKTOBER 2019 OCH SETT RIDANLÄGGNINGEN.
TACK FÖR PRESENTATIONEN OCH LÅNET AV MÖTESLOKALEN.

 

MOTIONSCYKLAR

Den 11 december 2018 köpte Lions Club Hallsberg två st motionscyklar till "Knutens" dagcentral i Hallsberg. De monterades och överlämnades samma dag. Det var Susanne Sundin vid  dagcentralen som skrev ett brev till Lions och bad om att få två motionscyklar. Kommunen hade inga pengar för att byta ut två gamla trasiga motionscyklar. Månadsmötet beslutade att ge dagcentralen två nya motionscyklar. Besökarna vid dagcentralen blev väldigt tacksamma för gåvan och det blev omedelbart kö för att få prova de nya cyklarna.

 

 

 

Beslutade bidrag mellan den 1/7 2018- 30/6 2019

---15 000 kr "Det Svänger På Torget"

---9 000 kr IFK Hallsberg för städning efter Hallsergsmarken

--- 1 000 kr Saronkyrkan för fackeltåget vid Julmarknaden

--- 2 750 kr Fredsaffichtävlingen där 11 st delade på summan.

--- 5 000 kr Julgrupper,14 stycken har getts till äldreboenden i Hallsberg och Vretstorp

--- 3 000 kr för två motionscyklar till Dagcentralen Knuten

--- 19 086 kr har Luciainsamlingen inbringat till Lions Cancerforskningsfond/barncancer.

--- 3 000 kr  Kommunala Psykiatrin

--- 20 000 kr till sommarkollot i Motorp

--- 3 500 kr projekt för invandrare

--- 2 000 Kr Kumla Funktionshindrade Motorklubb

--- 5 000 kr Ungdomsledarstipendium

--- 2 000 kr för fackeltåget vid Vårbrasan till OK Tisaren

--- 40 000 kr för Barn & Ungdomsfestivalen

--- 5 000 kr till skolavslutningen vid Skara Sommarland

--- 1 500  kr för pantkvitton till Lions Cancerforskningsfond

---15 000 kr till inköp av en handikappvänlig häst till Östansjö ridklubb

---20 000 kr till sommarlägret vid Motorp

 

 

 

Beslutade bidrag under 1/7 2017-30/6 2018.

--- 10 000 kr Barn och Ungdomsdagen i maj

--- 21 000 kr "Det Svänger På Torget"

--- 2 000 kr Natashas ungdomsläger för Tjernobyl barn

--- 9 000 kr Lions verksamhetsplan till katastrofer mm

--- 9 000 kr IFK Hallsberg för städningen efter marken

--- 2 500 kr Fredsaffisch tävlingen, de 10 bästa att dela på.

--- 1 000 kr Fackeltåg vid Julmarknaden

--- 5 000 kr Julgrupper till äldreboenden

--- 5 900 kr Luciaaktiviteter Lions Cancerforskningsfond/Barncancer

--- 1 100 kr vid gratulationer till Lions  Cancerforskningsfond

--- 2 000 kr till Kumla funktionshindrades motorklubb

--- 2 000 kr till OK-Tisaren för fackeltåg vid "Vårbrasan".

--- 5 000 kr till en drogfri skolavslutning vid Skara

--- 3 000 kr till Social Psykiatri Hallsberg

--- 5 000 kr Ungdomsledarstipendiet till Anneli Eklund

--- 12 000 kr "De Glömda Barnen i Syrien"

--- 32 000 kr Barn & Ungdomsfestivalen

TOTALSUMMA DETTA VERKSAMHETSÅR
c:a 130 000 kr

 För att kunna dela ut så mycket pengar har klubbens medlemmar arbetat helt ideellt utan ersättning. Det är detta som gör det meningsfullt att vara en Lions. Att kunna hjälpa andra utan egen ekonomisk vinning.

 

..........................................................................................................

Detta har våra hjälpinsatser gått till
mellan den 1/7 2016-30/6 2017
--- 5 000 kr Lions jubileumsinsamling 100 år ungdomsprojekt.    

---23 000 kr Ungdomssatsningen "Det Svänger På Torget."                 

--- 4 000 kr Aktiviteter vid äldreboenden.                                           

---10 000 kr Världens barn, bössinsamlingar m.m.     

--- 1 040 kr Lions internationella ungdomsläger-                              

--- 9 480 kr Hjälp vid katastrofer - funktionshindrade m.m.   

--- 2 500 kr Ungdomar som tecknade om "Sprid Fred" i världen.

--- 9 000 kr IFK Hallsberg för städning efter Hallsbergsmarken.

--- 2 000 kr Till Saronkyrkan för fackeltåget vid Julmarknaden.

--- 2 000 kr Hästskjuts vid Julmarknaden.    

---10 000 kr "De glömda barnen" i Syrien  och dess grannländer. 

--- 6 000 kr Skolbyggnation vid Kamina stad i Kongo.

--- 1 200 kr Julgrupper vid äldreboenden Hallsberg och Vretstorp

--- 8 034 kr Luciaaktiviteter-Lions Cancerforskningsfond/Barncancer.  

--- 2 000 kr till Kommunala psykiatrin.

--- 2 000 kr till Kumla funktionshindrade motorklubb

--- 5 000 kr Ungdomsledarstipendiet

--- 2 000 kr till OK-Tisaren för fackeltåget och tändning av brasan

---10.000 kr Barn & Ungdomsdagen den 6 maj i Spontanlekparken

--- 5 000 kr till den drogfria skolavslutningen i Skara sommarland  

Totalsumman för beslutade bidrag under verksamhetsåret 2016-2017 120 000 kr
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hit gick våra insamlade pengar under verksamhetsåret
1 juli 2015-30 juni 2016.

Lions Club Hallsberg har gett bidrag till lokala, nationella- och internationella behov. Här följer en lista över vart pengarna gått, som klubben bidraget med från 1 juli 2015 fram till den 30 juni 2016.

Vår information nedan finns att se i Åsens skyltfönster. Kortet här, till höger är taget genom glasrutan.

BESLUTADE INSATSER VID MÅNADSMÖTEN

---5 000 kr har klubben stöttat Nattvandrarnai Hallsberg. 

---6 473 kr insamlades den 2 oktober till Världens Barn.

---2 263 kr har beslutats till Lions internationella ungdomsläger 2016.

---9 150 kr har gått till Lions distrikts verksamhetsplan för katastrofberedskap, funktionshindrade, hand i hand projekt m.m.

---16 500 kr har klubben stöttat "Det Svänger På Torget". Sponsorer som Lions ordnat samt förtjänsten vid Lions försäljning av korv med bröd, dricka och sockervadd har bekostat en del av tillställningen. Kostnader utöver detta har Hallsbergs kommun stått för.

--- 1 000 kr till Rädda Barnens arbete överlämnades vid deras 50 årsjubileum.

--- 2 500 kr har tilldelats de fem bästa fredsaffischerna med temat "Sprid Fred". Vinnare blev Siti Latifah klass 7E Transtensskolan.

--- 7 500 kr till Civilförsvarsförbundet Hallsberg för 10 stycken livräddningsdockor för utbildning, till Röda Korset i Västra Ukraina.

--- 2 000 kr till Saronkyrkan i Hallsberg för fackeltåget vid julmarknaden.

--- 3 000 kr till Natashas sommarläger utanför Uppsala för 239 st Tjernobylbarn.

--- 16 000 kr till Lions gemensamma kampanj i Norden för "De glömda Barnen"som bor i flyktingläger i Syrien och dess grannländer.

--- 700 kr till julgrupper till ett äldreboende.

--- 5 000 kr till Årets Medmänniska. Stipendiet delades i år av två personer.

--- 3 327 kr blev överskottet på lucia. Dessa pengar har översänts till Barndiabetesfonden.

--- 5 000 kr har klubben stöttat Kumla funktionshindrades motorklubb där även Hallsbergsungdomar är medlemmar.

--- 5 000 kr till en elevstödjare och tolk vid Equmeniakyrkan som hjälper ungdomar från bl.a. Afghanistan att komma in i det Svenska samhället.

--- 5 000 kr till HK Järnvägens 40 års-jubileum.

--- 5 000 kr till Undomsledarstipendium 

--- 27 000 kr har avsatts från klubben till vattenbrunn och skolbygge i Kongo. Gemensamt projekt i zon 6.

--- 2 000 kr till OK Tisaren för deras medverkan i fackeltåget som tände Vårbrasan.

--- 5 000 kr till den drogfria skolavslutningen vid Skara sommarland.

--- 1 000 kr till Östansjö ridklubb för inköp av ländtäcken till ridhästar.

Vart bidragen gått har förts in här allt eftersom de beviljats av månadsmötet.

Totalsumman för beslutade bidrag under 2015-2016 har blivit drygt 130 000 kr.