Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar.
Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Lions syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk.
Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.
Att vara forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik och religiösa särintressen.

Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

Att genom lionsklubbar engagera människor i frivilligt arbete i samhället för att möta humanitära behov, verka för fred i världen och främja internationell förståelse.

Lions valspråk

We serve - Vi hjälper.

Sveriges Lions motto

För samhällsansvar och livskvalitet.