Lions Club Hallsberg
1/7 2022 - 30/6 2023

President: Hans-Olov Moberg
Hässlebergsvägen 117, 694 34 Hallsberg
Tfn. 0582-15508, mobil 070-675 62 40
e-post hans.olov.moberg@gmail.com

Sekreterare: Gunnar Svedlund
Tunbovägen 5, 694 37 Hallsberg
Tfn. 076-127 09 79
epost. gunnar.svedund@gmail.com

Kassör: Tomas Jonasson
Skallerudsvägen 6, 694 31 Hallsberg
Tfn. 0582-16628, mobil 070-604 66 73
e-post ulf.tomas@telia.com

Klubbmästare/ Tail Twister
Varierar varje månad

September  2021 Hans-Olov Moberg och Lars Stenevang
Oktober                Lars-Gunnar Freij och Erkki Hartikainen
November            Lars-Gunnar Larsson och Bertil Gunnarsson
December             Tomas Jonasson och Leif Pettersson
Januari      2022  Lars-Gunnar Freij och Ove Forsberg
Februari                Lennart Wessman och Per-Åke Öster
Mars                      Lars Stenevang och Tomas Örvill
April                       Tomas Jonasson och Gunnar Svedlund
Maj                         Erkki Hartikainen och Lars-Gunnar Larsson
Juni                        Gunnar Svedlund och Per-Åke Öster
September            Gunnar Svedlund och Per-Åke Öster
Oktober                 Bestäms på september mötet

Medlemsordförande: Per-Åke Öster
Allégatan 14,694 31  Hallsberg
mobil 070-580 89 88
e-post perake.oster@telia.com

Revisorer:
Lars Stenevang och Bertil Gunnarsson 2021

Lions telefon 076-784 90 90.