Lions Club Hallsberg
Styrelsen 2019--2020
1/7 2019-  30/6 2020

President: Bertil Gunnarsson
Torngatan 8, 694 50 Vretstorp
Tfn. 0582-66 06 77, mobil 070-726 82 38
e-post bertil.48gunnarsson@telia.com

Sekreterare: Ove Forsberg
Tystinge Sörgård 246, 694 72 Östansjö
Tfn. 0582-526 24, mobil 070-696 45 07
e-post oveva@telia.com

Kassör: Tomas Jonasson
Skallerudsvägen 6, 694 31 Hallsberg
Tfn. 0582-16628, mobil 070-604 66 73
e-post ulf.tomas@telia.com

Klubbmästare/ Tail Twister
Varierar varje månad
September 2018 Lennart och Tomas Jonasson.
Oktober                Hans-Olov och Bertil Gunnarsson.
November            Per-Åke och Leif Pettersson
December            Erkki och Tomas Örvill
Januari      2019  Ove och Bertil Fredriksson
Februari               Lars Stenevang och Tomas Örvill
Mars                     Gunnar Svedlund och Lars-Gunnar Frej
April                     Tomas Jonasson och Lennart Wessman
Maj                       Bertil Gunnarsson och Hans-Olov Moberg
Juni                      Per-Åke Öster och Leif Pettersson
September          Erkki Hartikainen och Tomas Örvill
Oktober               Hans-Olov och Lars Stenevang
November           Erkki Hartikainen och Lars-Gunnar Freij
December           Tomas Jonasson och Lennart Wessman
Januari     2020  Leif Pettersson och Ove Forsberg
Februari              Bertil Fredriksson och Tomas Örill
Mars                    Lars-Gunnar Larsson och Bertil Gunnarsson
April                    Gunnar Svedlund och Per-Åke Öster
Maj                      Lars Stenevang och Hans-Olov Moberg
Juni                     Lars-Gunnar Freij och Ekki Hartikainen

Medlemsordförande: Per-Åke Öster
Lingongatan 28, 694 37  Hallsberg
Tfn 0582-13334,  mobil 070-580 89 88
e-post perake.oster@telia.com

Revisorer:
Lars-Gunnar Freij och Hans-Olov Moberg

Lions telefon 076-784 90 90.