Lions Club Hallsberg
1/7 2020 - 30/6 2021

President: Lars-Gunnar Freij
Skördevägen 4, 694 36 Hallsberg
Tfn. 0582-160 42, mobil 070-73 114 93
e-post i-gfreij@hotmail.com

Sekreterare: Hans-Olov Moberg
Hässlebergsvägen 117, 694 34 Hallsberg
Tfn. 0582-15508, mobil 070-675 62 40
e-post hasse.moberg@hallsberg.nu

Kassör: Tomas Jonasson
Skallerudsvägen 6, 694 31 Hallsberg
Tfn. 0582-16628, mobil 070-604 66 73
e-post ulf.tomas@telia.com

Klubbmästare/ Tail Twister
Varierar varje månad
Januari     2020  Leif Pettersson och Ove Forsberg
Februari               Bertil Fredriksson och Tomas Örvill
Mars                      Lars-Gunnar Larsson och Bertil Gunnarsson
------                      Uppehåll pga Corona pandemin
September           Gunnar Svedlund och Per-Åke Öster
Oktober                Lars Stenevang och Hans-Olov Moberg
November            Lars-Gunnar Freij och Erkki Hartikainen
December             Lars Gunnar Larsson och Tomas Örvill
Januari 2021       Tomas Jonasson och Leif Pettersson
Februari               Lars-Gunnar Freij och Hans-Olov Moberg
Mars                     Lennart Wessman och Per-Åke Öster
April                     Lars Stenevang och Tomas Örvill
Maj                       Tomas Jonasson och Gunnar Svedlund
Juni                      Erkki Hartikainen och Lars-Gunnar Larsson

Medlemsordförande: Per-Åke Öster
Lingongatan 28, 694 37  Hallsberg
Tfn 0582-13334,  mobil 070-580 89 88
e-post perake.oster@telia.com

Revisorer:
Ove-Forsberg och Lars-Gunnar Larsson

Lions telefon 076-784 90 90.