Lions Club Hallsberg
Styrelsen 2018--2019
1/7 2018-  30/6 2019

President: Gunnar Svedlund
Tunbovägen 5, 694 37  Hallsberg
Tfn. 0582-14206, mobil 076-127 09 79
e-post gunnar.svedlund@gmail.com

Sekreterare: Lars-Gunnar Freij
Skördevägen 4, 694 36 Hallsberg
Tfn. 0582-16042, mobil 070-731 14 93
e-post l-gfreij@hotmail.com 

Kassör: Tomas Jonasson
Skallerudsvägen 6, 694 31 Hallsberg
Tfn. 0582-16628, mobil 070-604 66 73
e-post ulf.tomas@telia.com

Klubbmästare/ Tail Twister
Varierar varje månad
September 2018 Lennart och Tomas Jonasson.
Oktober                Hans-Olov och Bertil Gunnarsson.
November            Per-Åke och Leif Pettersson
December            Erkki och Tomas Örvill
Januari      2019  Ove och Bertil Fredriksson
Februari               Lars Stenevang och Tomas Örvill
Mars                     Gunnar Svedlund och Lars-Gunnar Frej
April                     Tomas Jonasson och Lennart Wessman
Maj                       Bertil Gunnarsson och Hans-Olov Moberg
Juni                      Per-Åke Öster och Leif Pettersson

Medlemsordförande: Per-Åke Öster
Lingongatan 28, 694 37  Hallsberg
Tfn 0582-13334,  mobil 070-580 89 88
e-post perake.oster@telia.com

Första namnet i varje kommitté är sammankallande

Lions telefon 076-784 90 90.