Lions Club Hallsberg
1/7 2023 - 30/6 2024

President: Lennart Wessman
Sannahedsvägen 60, 694 92 Hallsberg
Tfn. 070-331 40 90
e-post. lennart@markserviceab.se

Sekreterare: Gunnar Svedlund
Tunbovägen 5, 694 37 Hallsberg
Tfn. 076-127 09 79
epost. gunnar.svedund@gmail.com

Kassör: Tomas Jonasson
Skallerudsvägen 6, 694 31 Hallsberg
Tfn. 0582-16628, mobil 070-604 66 73
e-post ulf.tomas@telia.com

Klubbmästare/ Tail Twister
Varierar varje månad

September  2023  Lars-Gunnar Freij och Erkki Hartikainen
Oktober                 Bertil Gunnarsson och Ove Forsberg
November             Per-Åke Öster och Hans-Olov Moberg
December             Gunnars Svedlund och Lars-Gunnar Freij
Januari      2024   Leif Pettersson och Lennart Wessman
Februari                Lars Stenevang och Tomas Örvill
Mars                      Lars-Gunnar Larsson och Gunnar Svedlund
April                      Erkki Hartikainen och Bertil Gunnarsson
Maj                        Tomas Jonasson och Hans-Olov Moberg
Juni                       Leif Pettersson och Lennart Wessman

Medlemsordförande: Per-Åke Öster
Allégatan 14,694 31  Hallsberg
mobil 070-580 89 88
e-post perake.oster@telia.com

Revisorer:
Lars Stenevang och Ove Forsberg

Lions telefon 076-784 90 90. (Mellan september och 7 oktober)