Kommittèr verksamhetsåret.
1/7 2021 -- 30/6 2022
Material
Leif Pettersson. (El)
Gunnar Svedlund. (bodar & EL)
Bertil Fredriksson. ( förråd)
Tomas Jonasson. (förråd)

Lucia.
Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg

Vårbrasan.
Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Larsson

Julgranar.
Lars-Gunnar Freij
Leif Pettersson
Erkki Hartikainen
Ove Forsberg

Stipendie.
Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Per-Åke Öster

Marknad.
Bertil Gunnarsson
Lennart Wessman
Lars-Gunnar Freij
Tomas Örvill
Leif Pettersson
Ny marknadskommitté utses på decembermötet.

Nominering.
Hans-Olov Moberg
Tomas Jonasson
Bertil Gunnarsson

Bli vän med Lions.
Per-Åke Öster
Gunnar Svedlund
Hans-Olov Moberg

Första namnet i varje kommitté är sammankallande.