Kommittéer för verksamhetsåret

1/7 2019 - 30/6 2020. 

Materialkommitté          Leif Pettersson (el)
Gunnar Svedlund (el)
Bertil Fredriksson (förråd)
Tomas Jonasson (förråd)

Luciakommittè                 Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg
                          

Vårbrasekommitté         Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Leif Pettersson
Gunnar Svedlund                                   
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Freij
Lars-Gunnar Larsson
Erkki Hartikainen
Ove Forsberg

Stipendiekommitté        Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Per-Åke Öster

Marknadskommittè       Bertil Gunnarsson
Lennart Wessman
Lars-Gunnar Freij
Leif Pettersson

Tomas Örvill    

Ny marknadskommittè utses på decembermötet                                     

Nomineringskommitté  Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg
Tomas Jonasson                                                     

 

Första namnet efter varje kommitté är sammankallande.