Kommittéer för verksamhetsåret
(samma som förra året)

1/7 2020 - 30/6 2021. 

Materialkommitté          Leif Pettersson (el)
Gunnar Svedlund (bodar och el)
Bertil Fredriksson (förråd)
Tomas Jonasson (förråd)

Luciakommittè                 Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg
                          

Vårbrasekommitté         Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Leif Pettersson
Gunnar Svedlund                                   
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Freij
Lars-Gunnar Larsson
Erkki Hartikainen
Ove Forsberg

Stipendiekommitté        Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Per-Åke Öster

Marknadskommittè       Lars-Gunnar Freij
Bertil Gunnarsson
Lennart Wessman
Tomas Örvill
Leif Pettersson

Ny marknadskommittè utsågs på decembermötet                                     

Nomineringskommitté  (Presidenten) Lar-Gunnar Freij
Hans-Olov Moberg
Tomas Jonasson                                                     

 

Första namnet efter varje kommitté är sammankallande.