Kommittéer för verksamhetsåret
1/7 2022 - 30/6 2023.

Materialkommitté          Leif Pettersson (el)
Gunnar Svedlund (bodar och el)
Tomas Jonasson (förråd)

Luciakommittè                 Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg

Vårbrasekommitté         Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Larsson

Festivalkommittè               Tomas Jonasson
Per-Åke Öster
Hans-Olov Moberg
Erkki Hartikainen

Julgranskommitté          Lars-Gunnar Freij
Leif Pettersson
Erkki Hartikainen
Ove Forsberg

Stipendiekommitté        Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Per-Åke Öster

Marknadskommittè       Bertil Gunnarsson
Lennart Wessman
Lars-Gunnar Freij
Tomas Örvill
Leif Pettersson

Ny marknadskommittè utses på decembermötet

Nomineringskommitté  (Presidenten) Hans-Olov Moberg
Tomas Jonasson
Gunnar Svedlund

Bli vän med Lions             Per-Åke Öster
Gunnar Svedlund
Hans-Olov Moberg

Första namnet efter varje kommitté är sammankallande.