Kommittéer för verksamhetsåret
1/7 2022 - 30/6 2023. 
Materialkommitté Leif Pettersson (el)
Gunnar Svedlund (bodar och el)
Bertil Fredriksson (förråd)
Tomas Jonasson (förråd)
Luciakommittè Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg 
Vårbrasekommitté Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Larsson
Julgranskommitté Lars-Gunnar Freij
Leif Pettersson 
Erkki Hartikainen
Ove Forsberg
Stipendiekommitté Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Per-Åke Öster
Marknadskommittè Bertil Gunnarsson
Lennart Wessman
Lars-Gunnar Freij
Tomas Örvill
Leif Pettersson
Ny marknadskommittè utses på decembermötet 
Nomineringskommitté (Presidenten) Hans-Olov Moberg
Tomas Jonasson 
Bertil Gunnarsson
Bli vän med Lions Per-Åke Öster
Gunnar Svedlund
Hans-Olov Moberg
Första namnet efter varje kommitté är sammankallande.


                     

                       
 
Kommittéer för verksamhetsåret
1/7 2022 - 30/6 2023. 
Materialkommitté Leif Pettersson (el)
Gunnar Svedlund (bodar och el)
Bertil Fredriksson (förråd)
Tomas Jonasson (förråd)
Luciakommittè Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg 
Vårbrasekommitté Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Larsson
Julgranskommitté Lars-Gunnar Freij
Leif Pettersson 
Erkki Hartikainen
Ove Forsberg
Stipendiekommitté Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Per-Åke Öster
Marknadskommittè Bertil Gunnarsson
Lennart Wessman
Lars-Gunnar Freij
Tomas Örvill
Leif Pettersson
Ny marknadskommittè utses på decembermötet 
Nomineringskommitté (Presidenten) Hans-Olov Moberg
Tomas Jonasson 
Bertil Gunnarsson
Bli vän med Lions Per-Åke Öster
Gunnar Svedlund
Hans-Olov Moberg
Första namnet efter varje kommitté är sammankallande.