Kommittéer för verksamhetsåret 1/7 2023 - 30/6 2024.

Materialkommitté          Leif Pettersson (el)

Gunnar Svedlund (bodar och el)
Tomas Jonasson (förråd)

Luciakommittè                 Per-Åke Öster
Bertil Gunnarsson
Hans-Olov Moberg

Vårbrasekommitté         Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Gunnar Svedlund
Lars Stenevang
Lars-Gunnar Larsson

Festivalkommittè               Leif Pettersson
Tomas Jonasson
Hans-Olov Moberg
Gunnar Svedlund
Erkki Hartikinen

Julgranskommitté          Lars-Gunnar Freij
Leif Pettersson
Erkki Hartikainen

Stipendiekommitté        Per-Åke Öster
Lars Stenevang
Ove Forsberg

Marknadskommittè       Bertil Gunnarsson 
(utses på decembermötet)
Lennart Wessman
Lars-Gunnar Freij
Tomas Örvill
Leif Pettersson

Nomineringskommitté  (Presidenten) Lennart Wessman
(utses på aprilmötet)

Tomas Jonasson
Gunnar Svedlund

Bli vän med Lions             Per-Åke Öster
Gunnar Svedlund
Hans-Olov Moberg

Första namnet efter varje kommitté är sammankallande.